NÁVRAT NA KOH PHAYAM, STAVBA ŠKOLY A ZASE TA ZATRACENÁ LOVE STORY | Blogr.cz